T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Ahmet Yüksel Özemre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Misyonumuz / VizyonumuzKALİTE POLİTİKAMIZ
-Hastalarımızın beklentilerini karşılamak ve memnuniyetlerini sürekli arttırmak.
-Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.
-Çalışanlarımızın niteliklerini geliştirmek için eğitimlerini sağlamak.
-Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak.
-Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak.
-Kalite yönetim sisteminin tüm çalışanların katılımıyla sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

MİSYONUMUZ
Merkezimize başvuran hastaların, ağız ve diş hastalıklarının teşhis ve tedavilerini sağlamak amacıyla hasta haklarına saygılı, sağlık personelinin haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimi sağlam temellere oturtmak, memnuniyeti sürekli hale getirmek, kaynakları etkin kullanarak nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak ve standartlara uygun hale getirmektir.

VİZYONUMUZ
Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Ağız Diş Sağlığı Merkezi; çağdaş tıbbın tüm olanaklarını kullanarak, müracaat eden hastaların ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerinin sağlanmasında koruyucu hekimlik adına öncü ve lider bölge merkezi konumuna gelmeyi, hizmet sunumu konusunda gelecekte olabilecek değişimleri öngörerek alt yapı ve personel eğitimini sağlamayı, rekabet gücünü arttırabilmesi için ileriye dönük çizdiği yönü bir diğer ifade ile uzun dönemde varmak istediği ideallerini gerçekleştirmeyi ve uluslar arası standartlara ulaşabilmeyi amaçlamaktadır.


KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞİRİLMESİNE YÖNELİK

 

EYLEM PLANI

Dok.Kod:KKU.PL.01

Yay.Tar:03.09.2018

Rev.Tar:0

Rev.No:0

Sayfa No:3/2AMAÇ

HEDEF

FAALİYET

 

PLAN

 

SAĞLIĞIN 4 TEMEL İLKESİ

 

 

1. ETKİLİLİK

(Kanıta Dayalı Tıp)Koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek.

 

 

 

 

 

2. VERİMLİLİK:Kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlamak,

Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HAKKANİYET (Temel/ Sağlık Hukuku):

Hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak

 

 

 

 

 

4.İNSANİYET:

(Hizmet Kalitesini Arttırmak)

İnsanlara uygun, etkili, erişebilir ve etkin sağlık hizmeti sunmak

Sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak.

 

 

 

Kurumumuzun Kalite standartlarına uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek .

Öz değerlendirme yapmak.

Sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları güçlendirmek (şifreleme sistemi, kullanıcı kontrolü, eğitimler, logların takibi, gizlilik sözleşmesi vb).

HBYS kullanıcıların kontrolünün yapılıp kayıt altına alınması

Veri gizliliği ile ilgili eğitim düzenlemek ve sözleşmesi yapmak

HBYS firması ile gizlilik sözleşmesi imzalamak

Koruyucu Diş hekimliğini benimsetmek ve uygulamak.

Üsküdar sınırları içerisindeki okullara diş taraması yapmak ve diş fırçalama, ağız ve diş sağlığı eğitimi vermek.

Her yıl Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul tarama listesi hazırlamak ve uygulamak.

Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim ve kurum faaliyetlerini içeren eğitim vermek vegeliştirmek.

Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı ve eğitim standartlarının belirlenmesi.

Yeni görev alacak çalışanlara uyum eğitimi verilmesi.

İnsan kaynağının bilgi, deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim programları geliştirilmesi.

Kurum içi kalite çalışmalarına yönelik eğitim ve tatbikatların sağlanması.

Her yıl Kurumun sağlıkta kalite çalışmalarını kapsayan eğitim planı hazırlamak.

 

Kongre, kurs ve sempozyum gibi organizasyonlara çalışanların katılımını sağlamak.

Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

 

 

 

 

Çalışan ve hastalar için uygun fiziki koşullar oluşturulması

Sağlık tesisinin fiziksel yapısı ve güvenlik şartlarını iyileştirilmesini sağlamak (yangına karşı alınacak önlemler, bilgi güvenliği ile alınacak önlemler vb).

Acil durum ve afet yönetimine yönelik yılda 1 kez eğitim vermek

Acil durum ve afet yönetimine ilişkin yılda bir kez tatbikatlar yapmak( Beyaz kod, Mavi kod, Kırmızı kod)

Bilgi güvenliği konusunda yılda 1 kez çalışanlara eğitim vermek.

Sağlık tesisinin enerji ve su kesilmesinde alternatif çözüm üretmek.

Acil ve arıza durumlarında 9 ton kapasiteli su deposu ve 264 kilowatt lık jeneratör bulunmaktadır.

Polikliniklerin, doktor odalarının ve idari odaların donanım ve konforunun sağlanması

Aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi fiziki koşulların düzenli kontrolünü sağlamak ve uygunsuzluğu durumunda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatmak.

Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak

Sağlık çalışanlarının hastalara uygun ve anlaşılır bilgi vermesini sağlayacak kurum içi mekânların sağlanması ve kurum kültürünün oluşturulması, Anket, web sayfamız, mobil uygulamalar, öneri kutusu gibi uygulamaların daha aktif kullanılması

Anket değerlendirme komisyonu tarafından anketlerin değerlendirilmesi ve uygunsuzluk durumunda düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak.

Kurum personeli memnuniyetini arttıracak etkinlik düzenlemek.

Personelin görev tanımı ve niteliklerine uygun görev dağılımını sağlamak

Personelin eğitimi, iletişim ve becerileri göz önünde bulundurularak, görev tanımına ve niteliklerine uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması

Çalışma listelerini adaletli ve verimli olması yönünden belirli aralıklarla incelemek, doğru rotasyon ve görevlendirmeleri yapmak.

Personeli çalışmasındaki başarılarından dolayı ödüllendirmek

Üst yönetim tarafından birim sorumlularının da bulunduğu değerlendirme toplantıları yapılması

İşinde başarılı personeli hizmetlerinden dolayı takdir etmek ve teşekkür belgesi vermek, çalışanların fikir ve önerilerinin alınabileceği iletişim adresi oluşturmak.

Çalışana yönelik sosyal olanaklar sağlamak

Çalışan motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsemesini sağlamak için organizasyonlar yapmak ve çalışanlar için sosyal alanlar (dinlenme alanı, kafeterya, mescit vb.) oluşturmak.

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın genel anestezi altında tedavilerinin yapılması

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın Üsküdar Devlet Hastanesinde genel anestezi altında diş tedavilerinin gerçekleştirilmesi.

 

Ayda iki gün genel anestezi hastalarının diş tedavilerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Hizmet mekânlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara göre kurumumuz düzenlenmiştir.

Engelliler için Wc’ler bulunmaktadır.

Engellilere yönelik düzenleme formu ile her ay tesisimizi denetlemek.

Yaşlı ve evde bakıma ihtiyacı olan hastalarımıza ulaşmak

Evde bakım hizmetlerinin hizmet kalitesini arttıracak şekilde verilmesini sağlamak.

Her hafta Evde Bakım Hizmetleri sorumlu ekibi ile talep doğrultusunda tedavilerin yapılmasını sağlamak.

Üsküdar İlçesi sınırları içerisinde huzur evi, yaşlı ve bakımevi ve çocuk esirgeme kurumlarının ziyareti, sosyal sorumluluk projesi

Üsküdar İlçesi sınırları içerisinde huzur evi, yaşlı ve bakımevi ve çocuk esirgeme kurumu diş taramasının yapılması ve ağız ve diş sağlığı eğitiminin verilmesi

Üsküdar İlçesi sınırları içerisinde huzur evi, yaşlı ve bakımevi ve yetimhaneler ile görüşülüp diş tarama listesini oluşturmak.