T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Ahmet Yüksel Özemre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Radyoloji


Merkezimizin röntgen biriminde Periapikal (RVG) ve Panoramik olmak üzere iki türde radyoloji uygulaması mevcuttur. Panoramik Röntgen Büyük ebatlı çekimlerde kullanılan bir röntgen filmidir. Alt ve üst çene kemikleri, sinüsler, çene eklemleri, burun boşluğu görüntülenebilir. Genellikle gömük yirmi yaş dişlerinin görüntülenmesi ve çocukların diş gelişimini incelemede büyük önem taşır. 

Periapikal Röntgen diş ve kemikleri, normal veya normal dışı yapıları gösterir. Genellikle küçük ebatlıdır ve 2-3 adet dişin filminin çekiminde kullanılır.      

Dijital röntgen cihazlarında çekilen ve taranan filmler bilgisayar ortamında arşivlenerek ağ bağlantısı ile hastanın hekimine gönderilmektedir. Röntgen birimimizde radyasyon güvenliğinin önemi büyüktür. Bu nedenle birimimizde hasta ve çalışanlarımız için koruyucu kurşun yelek ve tiroid koruyucu kullanılmaktadır.