T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Ahmet Yüksel Özemre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Bölüm Kalite SorumlularıKALİTE BÖLÜM SORUMLULARI

Kurumsal Yapı

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Dış Kaynak Kullanımı

Gösterge İzlenmesi

Kalite Göstergeleri

 

 

 

SEVİL ZİLELİ

NURCAN GÖKÇEK

Acil Durum ve Afet Yönetimi

FATİH ŞAHİN

Hasta Deneyimi

Hizmete Erişim

Hasta Bakımı

 

DİLEK BOZKURT

 

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

SENA DAĞ

ÇAĞLA DURAK

Enfeksiyonların Önlenmesi

Sterilizasyon Hizmetleri

 

NURCAN GÖKÇEK

İlaç Yönetimi

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

 

REZAN BÖLÜM

 

Radyasyon Güvenliği

 

EDA NUR SÜRMEN

 

Protez Laboratuvar Hizmetleri

 

ÖZGE YAVUZ

 

Tesis Yönetimi

 

AYHAN DAĞ

 

Bilgi Yönetim Sistemi

 

MURAT YILDIZ

Eğitim Yönetimi

Sosyal Sorumluluk

Otelcilik Hizmetleri

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Atık Yönetimi

 

SENA DAĞ